Tag: RMIT Vietnam

RMIT Việt Nam: Đào tạo những lãnh đạo có trách nhiệm cho Châu Á

World Company Day – Chiến dịch Ngày Thế giới Công ty – có dịp trò chuyện với Cô Gael McDonald, Hiệu trường trường Đại học RMIT Vietnam, chi nhánh tại châu Á của Đại học RMIT (đặt tại Melbourne) để tìm hiểu rõ hơn về những gì RMIT Việt Nam đã và đang làm để góp phần hình thành Thế giới.

Tagged with:

RMIT Vietnam: Shaping responsible leaders for Asia

WCD gets in touch with RMIT Vietnam, the Asian hub of Melbourne-based University to find out about what they are doing to shape the world.

Tagged with:
Top