World Company Day – 15th August

Better Companies. Better World.

A call to companies who are committed to shaping a better world. Today, companies shape every aspect of our lives. From creating opportunities, influencing choices, managing resources of the earth, the way business is conducted can and should be for the greater good. Which is why it is so important to have an annual day to celebrate the good that companies are doing all around the world and encourage others to do the same. We invite all companies to join us and henceforth commit to building companies that will shape a better world and to advocate the United Nations to set aside 15th of August as World Company Day. Lawrence Chong Chairman

The concept

World Company Day was officially launched on 15th of August in Ho Chi Minh City, Vietnam as a world-wide initiative by Shape the World Conference. The annual event aims to raise consciousness about the role of companies in shaping a better world. It will be based on the model of advocacy. Through a visible commitment of adopting the logo, sharing on media channels and this website as a platform, we will feature the good that companies are doing all over the world to make a difference.

Purpose

Raising consciousness about the role companies play in shaping a better world and enhancing collaboration to bring about greater good.

Vision

To build a global movement of companies committed to shaping a better world that are committed to enhancing fraternity and creating meaningful and sustainable solutions.

Goals

We call on the world’s companies to:

  1. Build a more collaborative and meaningful culture in our companies
  2. Treat customers and suppliers as partners in shaping a better world
  3. Create products and services that will add meaningful value to society

Join the movement

Read how NiCE, a global design consultancy shape a better world through daily work.

About Shape the World Conference

Shape the World Conferences is a regional conference series for Asian companies which have gathered more than 4,000 delegates from around the region since 2005. The conference was launched in Singapore and has since been introduced to fast-growing economies such as Vietnam and Myanmar. The inspiration was simple. While there were numerous branding forums about strategy and tactics, there was none about the role of Asian brands in shaping a new Asia and how to apply practical ideas in business model, HR and branding to bring about real change.

About Consulus

We are a global innovation consultancy that specializes in helping leaders, companies and cities unite, transform and innovate to meet the challenges of Industry 4.0

Our Purpose

Shaping a better and inclusive economic system, by helping leaders, companies and cities discover their better selves by enabling them to become the difference they are meant to be from the inside out.

We are a firm driven by purpose with multidisciplinary capabilities from business, organization to design solutions. Today we are present in Singapore (World Centre), Argentina, Bangladesh, Brazil, Brunei Darussalam, India, Italy, Laos, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, United States of America, Vietnam. www.consulus.com

Since 2004, we have transformed companies, places and experiences from multi-nationals to start-ups in more than 20 cities around the world. Our clients include Saradise, BIBD, Cyclect, DST, Health City Novena, MTU and Sony.

Applying our proprietary UNIFY methodology to redesign business models, organizational cultures, and brand experiences, we have co-created with our clients to develop in-house capabilities so as to enable them to innovate more effectively and meet the complex challenges of the 4th industrial revolution.
Our custom-built solutions have enabled our clients to increase revenue by over 138%, expand to overseas markets, develop new products and intellectual property and prepare the next generation of leaders to drive and sustain growth.

Công ty lớn mạnh hơn. Thế giới tốt đẹp hơn.

Lời kêu gọi tới các công ty cùng cam kết hình thành một thế giới tốt đẹp hơn Ngày nay, doanh nghiệp tư nhân tác động đến từng khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Với các hoạt động kiến tạo cơ hội, ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, cách thức thực hiện hoạt động kinh doanh có thể và nên tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Đây chính là lý do chúng ta nên dành một ngày trong năm để vinh danh những tác động tích cực mà các công ty trên toàn thế giới đang tạo ra cũng như khuyến khích các doanh nghiệp khác học tập. Chúng tôi gửi lời mời tất cả các doanh nhân cùng chung tay để cam kết xây dựng nên những công ty có thể hình thành nên một thế giới tốt đẹp hơn. Lawrence Chong Chủ tịch Ngày Thế giới Công ty

Khái niệm

Ngày Thế giới Công ty được chính thức tổ chức lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 08 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; đây là sáng kiến có phạm vi toàn cầu của Hội nghị Hình thành Thế giới – Chuỗi hội nghị khu vực của các công ty Châu Á. Ngày Thế Giới Công ty sẽ được kỷ niệm hàng năm nhằm nâng cao ý thức về vai trò mà mỗi công ty đang đảm nhiệm trong hành trình hình thành nên một thế giới tốt đẹp hơn. Việc hưởng ứng tham gia vào ý tưởng này sẽ được thực hiện thông qua việc mức độ ủng hộ và vận động. Các công ty hưởng ứng Ngày Thế Giới Công Ty sẽ cam kết áp dụng các biểu tượng theo các điều khoản rõ ràng, chia sẻ với cộng đồng doanh nhân trên các kênh truyền thông về mục đích và ý nghĩa của Ngày Thế Giới Công Ty. Trang web chính thức của Ngày Thế Giới Công Ty sẽ là một nền tảng để vinh danh những giá trị tốt đẹp mà các công ty đang tạo ra ở tất cả các nơi trên thế giới nhằm tạo ra một sự khác biệt tốt đẹp cho thế giới.

Mục đích

Cải thiện nhận thức về vai trò hình thành thế giới tốt đẹp hơn của các công ty và tăng cường hợp tác nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn.

Tầm nhìn

Xây dựng phong trào các công ty trên toàn cầu cam kết hình thành một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách tăng cường tình bằng hữu và phát triển các giải pháp bền vững và có ý nghĩa.

Mục tiêu

Chúng tôi kêu gọi các công ty trên thế giới:

  1. Xây dựng văn hóa hợp tác và có ý nghĩa trong công ty mình
  2. Coi khách hàng và đối tác là những đối tác chiến lược cùng hình thành thế giới tốt đẹp hơn
  3. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cho xã hội.

Giới thiệu Hội nghị Hình thành Thế giới

Từ năm 2005, Consulus đã tổ chức các Hội nghị Hình thành Thế giới với sự tham gia của gần 4,000 đại biểu từ khắp châu Á. Chúng tôi bắt đầu từ Singapore và từ đó đã giới thiệu hội nghị tới các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, Myanmar. Cảm hứng khởi nguồn của chúng tôi rất giản dị. Trong khi có rất nhiều hội nghị, diễn đàn về xây dựng thương hiệu chỉ tập trung đưa ra những chiến lược và chiến thuật cho các doanh nghiệp, chưa có một hội nghị nào nói về vai trò của thương hiệu châu Á trong sứ mệnh hình thành nên một châu Á mới cũng như cách thức biến ý tưởng thực tế thành mô hình kinh doanh, phát triển nhân lực và xây dựng thương hiệu để thực sự tạo ra sự khác biệt. www.shapetheworldconference.org

Giới thiệu về Consulus

Thiết kế mô hình kinh doanh | Phát triển tổ chức | Trải nghiệm thương hiệu   Consulus là công ty tư vấn đổi mới và chuyển đổi doanh nghiệp hàng đầu châu Á với năng lực quản trị kinh doanh và thiết kế sáng tạo đa lĩnh vực. Công ty tập trung hỗ trợ các thương hiệu châu Á cải thiện mô hình kinh doanh nhằm vươn lên những công đoạn cao hơn trong chuỗi giá trị thông qua hoạt động thiết kế mô hình kinh doanh, phát triển tổ chức và thiết kế trải nghiệm thương hiệu mới. Các giải pháp sáng tạo và đổi mới tổ chức của chúng tôi đã được áp dụng cho nhiều đơn vị khác nhau, từ doanh nghiệp B2B, B2C đến các tổ chức chính phủ có trụ sở tại 18 thành phố châu Á từ năm 2004. www.consulus.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top