Share Your Experiences

What have your organisation done to live up to the goals of this initiative? Share with us your experiences, photos and videos on how your company has been making a difference. Either email it to us at shapetheworld@consulusgroup.com or use the form below.

Your name (required)

Your email (required)

Company name

Your experience (If you want to submit a video, please upload it on Youtube and share with us the link to the video.)

Upload photos (Size limit 10mb. Allowed formats: JPG, PNG or GIF)

Tổ chức hay doanh nghiệp của bạn đã làm những gì để hoàn thành các mục tiêu mà sáng kiến Ngày Thế giới Công ty đã đề ra? Hãy chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện, những bức ảnh và đoạn video ngắn để chúng tôi hiểu rõ tổ chức hay doanh nghiệp của bạn đã tạo nên những sự khác biệt tốt đẹp hơn cho thế giới này như thế nào. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới shapetheworld@consulusgroup.com hoặc điền vào mẫu thông tin dưới đây.

Họ và tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ email của bạn (bắt buộc)

Tên tổ chức hoặc doanh nghiệp bạn

Kinh nghiệm của bạn (Nếu bạn muốn chia sẻ một video, hãy đăng tải video lên Youtube và cung cấp cho chúng tôi đường link dẫn tới video của bạn)

Đăng tải hình ảnh (Kích thước tối đa 10mb. Định dạng phù hợp: JPG, PNG or GIF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top