Month: August 2015

Làm thế nào để tạo dựng một thị trường bền vững

Câu trả lời đó chính là Hãy ưu tiên hành động vì một Trái đất bền vững! Bảo đảm sự bền vững của Trái đất không đơn thuần chỉ là sự tuân thủ về mặt đạo đức hay hành động

How to create a sustainable market

The time has come to stop using broad strokes to condemn companies but to ask, what effective solutions can be designed to overcome complex issues and save our planet.

Tagged with: , , ,

Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty: Công ty thương mại BOO

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty, chúng tôi đang bắt đầu một chuyên mục mới nơi chúng tôi đăng tải những câu chuyện của các Công ty hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty

Tagged with:
Top