Launch Featured in Vietnamese News

The launch of World Company Day at Shape the World Conference in Ho Chi Minh City saw 83 signatories and were featured in the following media:

  1. Phunu Online – Đề xuất ngày 15/8 hàng năm là Ngày Thế giới công ty
  2. Báo Đại Đoàn Kết – Khai mạc Hội nghị Hình thành thế giới năm 2013
  3. Thanh Niên – Cần xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp Việt
  4. Cafeland – TS Vũ Đình Ánh: Doanh nghiệp Việt ngày càng lớn lên và cũng nhỏ đi vì quan hệ gia đình
  5. Tạp chí Doanh Nhân Online – Ra mắt “Ngày thế giới Công ty”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*